Διάθεση Εφαρμογής Συγκριτικής Ανάλυσης

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάθεση της Εφαρμογής Συγκριτικής Ανάλυσης.

Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να αντιπαραβάλλουν εικόνες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, μελετώντας την εξέλιξη του φαινομένου ενδιαφέροντος.

Δείτε την εφαρμογή εδώ.