Διάθεση Πύλης Ανοικτών Δορυφορικών Δεδομένων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του διαρκούς εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, προχώρησε στην ανάπτυξη καινοτόμου πλατφόρμας πρόσβασης σε δορυφορικά Δεδομένα.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει δεδομένα, υπηρεσίες και εφαρμογές τα οποία διατίθενται δωρεάν προς το κοινό (πολίτες, φορείς, επαγγελματίες, ακαδημαϊκή κοινότητα).