ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ SENTINEL

Οι δορυφόροι Sentinel αναπτύσσονται για τις συγκεκριμένες ανάγκες του προγράμματος Copernicus.

Αποτελούνται σήμερα τρεις διαφορετικές οικογένειες αποστολές, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω.

Ο Sentinel-1 παρέχει απεικόνιση ραντάρ παντός καιρού, ημέρας και νύχτας για την παρατήρησης της επιφανείας των εδάφους αλλά και των θαλασσών. Οι δίδυμοι δορυφόροι Sentinel-1A και Sentinel-1B εκτοξεύθηκαν αντίστοιχα στις 3 Απριλίου 2014 και στις 25 Απριλίου 2016.

Ο Sentinel-2 παρέχει οπτικές εικόνες υψηλής ανάλυσης για χαρτογράφηση εδάφους και υδάτινων επιφανειών. Παρέχει, για παράδειγμα, εικόνες στο ορατό, εγγύς υπέρυθρο φάσμα, δείκτες βλάστης και υγρασίας αλλά και σωρεία συνδυαστικών φασματικών απεικονίσεων χάρις στα πολλά κανάλια που διαθέτειΟι δίδυμοι δορυφόροι Sentinel-2A και Sentinel-2B εκτοξεύθηκαν αντίστοιχα στις 22 Ι-ουνίου 2015 και στις 7 Μαρτίου 2017. Οι δορυφόροι έχουν δυνατότητα συλλογής σε 13 φασματικές περιοχές με χωρική αναλύση που είναι 10 μέτρα (4 κανάλια), 20 μέτρα (6 κανάλια) και 60 μέτρα (3 κανάλια). Το πλάτος της τροχιάς είναι 290 χλμ.

Ο Sentinel-3 παρέχει δεδομένα οπτικά, ραντάρ και αλτιμετρίας υψηλής ακρίβειας για θαλάσσιες και χερσαίες υπηρεσίες. Μετράει μεταβλητές που καταγράφουν την τοπογραφία της θαλάσσιας επιφά-νειας, την θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και της επιφάνειας της γης, το χρώμα των ω-κεανών και το χρώμα της γης με ακρίβεια και αξιοπιστία υψηλής ποιότητας. Οι δίδυμοι δορυφόροι Sentinel-3A και Sentinel-3B εκτοξεύθηκαν αντίστοιχα στις 16 Φεβρουαρίου 2016 και στις 25 Απριλίου 2018.