ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Η χρησιμότητα του συστήματος Copernicus ανά θεματική ενότητα στην οποία απευθύνεται εξαρτάται από την αξία που κατέχουν τα δεδομένα της παρατήρησης γής στο συγκεκριμένο τομέα. Η πλήρης αξιοποίησης τους βάσει μελετών της ΕΕ εκτιμάται ότι θα έχει μεγάλη θετική επίπτωση σε διάφορες θεματικές κατηγορίες και κάθετες αγορές μέσω άμεσων και έμμεσων οφελών.

Τομείς της Περιφέρειας που εκτιμούμε ότι η αξιοποίηση των δεδομένων έχει άμεση επίπτωση είναι η παρακολούθηση και προστασία του υδάτινου αποθέματος και του περιβάλλοντος στους τομείς των δασών της αστικής ανάπλασης και της παρακολούθησης της ατμόσφαιρας, ο Τουρισμός και η Γεωγραφία, η πολιτική προστασία και ο αγροτικός τομέας.

Οι δράσεις που μπορούν υποστηριχτούν στους τομείς αυτούς αφορούν την εσωτερική υποστήριξη ροών που στην καθημερινότητα της έχει η ανάγκη δομή της Περιφέρειας. Αυτές έχουν καθημερινά ανάγκη δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου αλλά και διαχρονικής παρακολούθησης περιοχών. Παράλληλα άλλοι οργανισμοί και φορείς (π.χ. Δήμοι) της Περιφέρειας ή συνεργάτες και οργανισμοί (Π.χ. ερευνητικά ιδρύματα) θα μπορούν και αυτοί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να τα αξιοποιήσουν μέσω εξαιρετικά σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Σκοπός της Περιφέρειας είναι μέσω καινοτόμων δράσεων να υποστηρίξει νέους δυναμικούς οργανισμούς και νεοφυείς επιχειρήσεις που μπορούν χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αυτά να αναπτύξουν εφαρμογές και εργαλεία προστιθέμενης αξίας δίνονατς δυναμικές λύσεςι και για καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Ο πολίτης θα μπορεί πλέον με εξαιρετικά εύκολο και γρήγορο τρόπο, δυναμικά να παρακολουθεί την περιφέρεια του από το Διάστημα ! Τομείς όπως είναι η Γεωγραφία στα σχολεία της Περιφέρειας και ο τουρισμός έχουν πλέον ένα δυναμικό σημείο αναφοράς με σύγχρονα δορυφορικά δεδομένα. Ακόμη και η τέχνη υποστηρίζεται από τη νέα μας αυτή δράση αφού συστηματικά θα ενσωματώνονται στην εφαρμογή πανέμορφες δορυφορικές εικόνες από διάφορα σημεία της περιφέρειας σε υψηλή ανάλυση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προβολής.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ακολουθούν πρόσφατες εικόνες ορατού φάσματος από σημεία της περιφέρειας που κινούν το τουριστικό ενδιαφέρον. Μέσω των εργαλείων θέασης των δορυφορικών εικόνων επίσης απεικονίζεται η χιονοκάλυψη του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού μέσα στους προηγούμενους μήνες.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ link
ΔΕΛΦΟΙ link
ΚΑΡΥΣΤΟΣ link
ΛΙΧΑΔΕΣ link
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ link
ΓΑΛΑΞΙΔΙ link
ΠΑΡΝΑΣΟΣ link, link, link, link

ΥΔΑΤΑ

 • ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

H διαχρονική παρακολούθηση της  στάθμης του ύδατος στην  Υλίκη και η εύκολη εύρεση διαφορών μπορεί να αποτελέσει ένα απλό και εντυπωσιακό εργαλείο ευαισθητοποίησης και έγκαιρου εντοπισμού του κινδύνου της λειψυδρίας.  link

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΟΣ

Η συστηματική και διαχρονική παρακολούθηση δεικτών της θάλασσας όπως παραδειγματικά είναι η χλωροφύλλη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελέτη θεμάτων που άπτονται του ευτροφισμού αλλά και του εντοπισμού μεταβολών στο είδος των αποθέσεων των ποτάμιων οικοσυστημάτων μας. Επίσης τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για συστηματική παρακολούθηση δεικτών που επηρεάζουν την σημαντική οικονομία των ιχθυοκαλλιεργειών. link

 • ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Παρέχοντας τη δυνατότητα να καταγράφουμε το δείκτη υγρασίας σε κάθε καλλιεργούμενη έκταση της περιφέρειας μας και δίνοντας τη δυνατότητα σύγκρισης με ιστορικά δεδομένα μπορούμε να ελέγξουμε αλλά κα να ευαισθητοποιήσουμε τον αγροτικό κόσμο από την αλόγιστη κατανάλωση ύδατος.

 • ΜΑΙΟΣ 2017 link
 • ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 link
 • ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 link
 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 link
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 link
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 link
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 link
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 link
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 link
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 link
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 link
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 link
 • ΜΑΙΟΣ 2018 link
 • ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 link

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι φωτιές πλήγουν ολόκληρη της Ελλάδα όμως είναι υποχρέωση της πολιτείας όχι μόνον να καταγράφει τις καμένες εκτάσεις αλλά και να τις προστατεύει. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω δράσεων συστηματικής καταγραφής όπως είναι οι ακόλουθες που καταδεικνύουν τη συστηματική αναζωογόνηση του δασικού οικοσυστήματος σε περιοχές που είχαμε φωτιές τα τελευταία χρόνια μέσω της καταγραφής και παρακολούθησης της μεταβολής του δείκτη βλάστησης. Δεν θα επιτρέψουμε την αλλαγή χρήσης σε κανένα δάσος της Περιφέρειάς μας !

 • ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΜΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ
  • ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 link, link, link, link
  • ΕΥΒΟΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 linklink
  • ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΣΗΣ link

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η πολιτική προστασία βρίσκει ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει άμεσα και αποτελεσματικά στην αποτύπωση και καταγραφή καμένων και πλημμυρισμένων εκτάσεων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνδυαστούν άμεσα με δεδομένα ζωνών προστασίας και χαρακτηρισμού (π.χ. Natura, δασικό κτηματολόγιο) καθιστώντας την αποτίμηση ακριβή και άμεση αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους κυβερνητικούς φορείς (π.χ. ΕΛΓΑ) ώστε να υποστηριχθεί το έργο τους και η διαδικασία αποτίμησης των αποζημιώσεων.

 • ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΜΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
  • ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 link
  • ΕΥΒΟΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 link
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
  • ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΣΤΙΣ 11-3-2017 link
  • ΠΡΙΝ ΣΤΙΣ 6-3-2017 link

ΓΕΩΡΓΙΑ

Μέσω της παρατήρησης Γης με υψηλή χωρική ανάλυση είναι εφικτή σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση η χαρτογράφηση και παρακολούθηση κάθε περιοχής της περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό πλέον και η ΕΕ θα ελέγχει τον αγρότη στα πλαίσια της νέας αγροτικής πολιτικής που ψηφίστηκε μέσα στο Μάιο 2018. Η περιφέρεια πρωτοπορεί και παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε αγρότη να παρακολουθεί το χωράφι του συστηματικά μέσω δεικτών που μπορούν να συνδυαστούν με άλλα δεδομένα και αν αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο λήψης απόφασης. Ακολουθούν ενδεικτικά τιμές δείκτη βλάστησης μέσα στον Ιούνιο 2018.